Exchange (hosted)

 
 

"Hosted Exchange gir deg tilgang til e-post, kalender og felles kontaktlister - uansett hvor du befinner deg i verden."


En sikker og mobil e-post og gruppevaretjeneste, hvor all e-post er trygt lagret i vårt datasenter.

Synkroniser Outlook klienten på PC’en din, les e-posten din på en internettkafe eller fra mobiltelefon. Enkel og sikker tilgang uansett hvor du befinner deg.

Hosted Exchange har støtte for Active Sync. 

 

Sync mailen til mobiltelefon

For å kunne synkronisere mot mobiltelefon må telefonen støtte Microsoft ActiveSync, og telefonen må være satt opp med en e-postprogramvare som støtter Exchange

(kontakt oss, vi kan også levere deg ny telefon; iPhone, iPaq, HTC, Samsung m.fl.)

Enkelt og sikkert i bruk

Med Hosted Exchange er du knyttet til en Exchange server via løsninger som setter sikkerhet i førersetet, men som også er enkle å bruke.

Sikkerheten ligger også i at postboksen din ligger trygt bevart på vår server, uansett hva som skjer med din PC eller mobil. Exchange server har alltid den siste versjonen av din postboks tilgjengelig i vårt sikre datasenter. Tryggere kan det ikke bli.


Tilgjengelig e-post, kalender og kontakter overalt

Koble deg opp mot Outlook Web Aksess fra en hvilken som helst PC
Bruk Outlook Web Aksess for WAP for mobil tilgang
Synkroniser mot din mobiltelefon dersom denne støtter Microsoft ActiveSync
Synkroniser mot din lokalt installerte Microsoft Office 2007 klient på din PC

Ingen lisenskostnader, ingen investeringer

Våre priser inneholder alle lisenskostander
Du kan også få lisens til Microsoft Office Outlook 2007 klienten

Tilgjengelighet og oppetid

Hosted Exchange er tilgjengelig overalt, alltid.

Bedre samarbeid med kollegaer

Del ressurser, kalendere og meldinger med dine kollegaer.

Oprett felles adressebøker, felles kalendere og felles e-postmapper, for å lagre informasjon, en plass, en gang, og sikre dere at alle bruker de samme data.

ADCom Data Kristiansund - Storgt. 19 - 6509 Kristiansund - Tlf. 71 67 84 90 Fax. 71 67 73 30 - firmapost@dts.no